Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Обява за инвестиционно предложение, 01/07/2024

Оргахим” АД обявява инвестиционното си намерение за:

“Надграждане на съществуващо пречиствателно съоръжение” на “Оргахим” АД в ЗПЗ.

  • Previous

    Обява за инвестиционно предложение, 08/07/2024

  • Next

    Уведомление за инвестиционно предложение, 14/06/2024