Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Обява за инвестиционно предложение, 08/07/2024

Оргахим” АД обявява инвестиционното си намерение за:

“Изграждане на открит навес до съществуващо хале” на площадката “Оргахим” АД, находяща се в гр. Русе, кв. ЗПЗ, бул. Трети март 21, УПИ – LXVI-735пп“

  • Next

    Обява за инвестиционно предложение, 01/07/2024