Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Blog

Investment proposal announcement, 30/11/2023

We inform you that Orgahim JSC, Ruse has the following investment proposal: “INPUTTING WASTE OBTAINED FROM DISTILLER’S OPERATIONS...

Announcement

For whom it may be concerned: On the corporate website site of Orgahim AD, 3 reports for smells...

Обява за инвестиционно предложение, 28/09/2023

Уведомяваме Ви, че „Оргахим“ АД – гр. Русе има следното инвестиционно предложение: ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ЦЕХ „ЛАКОВ“ НА...

„Мурсала“ е цветът на 2023
година

Той е фин, нежен и успокояващ. Точно толкова, колкото е нужно, за да освежи и облагороди дома и...

Обява за инвестиционно предложение

Оргахим” АД гр. Русе обявява следното си инвестиционно предложение: „Позициониране на производство на ръждопреубразовател Protecta Corrostop на производствената площадка на...