Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

СТАРШИ ТЕХНИК КИП и А

Free position: Русе

“ОРГАХИМ“ АД е една от най-големите химически компании в Югоизточна Европа със 121 годишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Във връзка с разрастване на дейността си фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

СТАРШИ ТЕХНИК КИП и А

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Контролира осигуряването на необходимия надзор, експлоатацията и поддържането на КИП и А.
 • Следи за качеството на ремонта на системите и съоръженията за измерване и техническите средства за автоматизация.
 • Планира потребността от материали и резервни части, запасите и доставките им.
 • Следи за нововъведения в системите за автоматизация и средствата за измерване, планира и организира тяхното внедряване в цеха.
 • Сътрудничи при установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки и производствени аварии.
 • Взема участие при провеждането на встъпителния, периодичния и извънреден инструктаж в отдела.
 • Участва в разработването на инструкции за безопасност на труда при извършване на ремонтна дейност на КИП и А. Съдейства на Мениджър поддръжка при подбора, повишаване на квалификацията и атестирането на подчинения персонал – техник КИП и А.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше техническо образование за предпочитане Автоматизация на производството;
 • Трудов стаж не по-малко от 3 години по специалността;
 • Придобита 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа в утвърдена българска компания;
 • Отлично възнаграждение, обвързано с квалификацията, професионалния опит и постигнатите резултати;
 • Солиден социален пакет от придобивки;
 • Възможност за професионално развитие в международна среда;

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Кандидатствай за позицията!