Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Обява за инвестиционно предложение

Оргахим” АД гр. Русе обявява следното си инвестиционно предложение:

„Позициониране на производство на ръждопреубразовател Protecta Corrostop на производствената площадка на „Оргахим” АД “ с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.735“  

  • Previous

    „Мурсала“ е цветът на 2023
    година